ปฐมวัย ก้าวสำคัญที่มั่นคง

เป้าหมาย
1.  เด็กมีความสุข ร่าเริงแจ่มใส
2.  เด็กมีพัฒนาครบทั้ง 4 ด้าน
3.  สุภาพและแสดงออกได้สมวัย
4.  มีทักษะด้านการคิด และรักการอ่าน
5.  มีวินัยตามวัย

 

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS